Tag: разлики

Повеќе

Што е разликата меѓу црните и зелените маслинки?

Постојат зелени и црни маслинки, но кај ниедна бојата нема врска со видот на маслинката.Незрелите и зелени маслинки имаат цврст и киселкас умерен вкус, додека црните се појаки. Некои маслинки се и боени, а тоа се дозволува ако за тоа има декларација. Ако маслинката е црна, црна е и семката. […]