Внимавајте со рокот на рибата: Бактериите тешко се губат и со пржење, почитувајте го ова правило

Внимавајте со рокот на рибата: Бактериите тешко се губат и со пржење, почитувајте го ова правило

Кога станува збор за рокот на употреба, некои намирници можат да се користат и по впишаниот рок, некои се опасни.

Кога се работи за риба, особено филети, бидете внимателни. Некои бактерии на рибите тешко се губат и со пржење и печење, па почитувајте го впишаниот рок на амбалажите.

Така се прави со секоја морска храна.