Ова е најголемата грешка кога одмрзнуваме месо и зеленчук

Ова е најголемата грешка кога одмрзнуваме месо и зеленчук

Ако сакате брзо да одмрзнете месо или зеленчук, не грешете со топла вода.